De volgende fout is opgetreden / The following error occurred:

De aangevraagde URL veroorzaakt een interne serverfout / The requested URL caused an internal server error.

Indien u dit bericht herhaaldelijk ziet, contacteer dan de webmaster / If you get this message repeatedly please contact the webmaster.

Mogelijke oorzaken:

  • Uitvoering van een script gaat fout, waarschijnlijk syntaxfout in het script
  • Fout in het .htaccess bestand